TABİRLER

U

UZAKLIK

UZAKLIK: Rüyada uzaklık görmek, mahrumiyete delâlet eder. Şahısların uzaklığı, münazaaya, ölüme veya azle alâmettir. UZUNLUK: Bir kimsenin rüyada boyunun uzadığını görmesi, ilim ve malın artmasına delâlet eder. Devlet reisinin boyunun uzadığını görmesi, saltanatının kuvvetine ve mülkünün genişliğine delâlet eder. Bir tüccarın rüyada boyunun uzadığını görmesi, çok çok kâr elde etmeye …

Daha Fazla Oku »

UYUZ

UYUZ: Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vücudunda uyuz olduğunu görmek, zahmet ve meşakkat ile mal kazanmaya delâlet eder. Rüyada uyuzu kaşıdığını ve ondan su çıktığını görmek, mala nail olmaya delâlet eder. Rüyada kendi bedeninde uyuz veya bir başka hastalık olduğunu görmek, fakir için işlerin kolaylaşmasına ve zenginliğe delâlet eder. …

Daha Fazla Oku »

UYLUK

UYLUK: Rüyada uyluk görmek, insanın kudret ve kuvveti, mal ve menba-ı iftihar ettiği maişeti, kavmi ve milleti ile tâbir olunur. Kirmanî demiştir ki: Rüyada uyluğunun kesildiğini görmek. ehlinden ayrı düşmeğe ve gurbete delâlet eder ve o kişi gurbette ölür. Rüyada sağ uyluk, baba tarafından akrabaya, sol uyluk da anne tarafından …

Daha Fazla Oku »

UYKU

UYANIK DURMAK: Rüyada uyanık durduğunu görmek, dost ve arkadaşlardan ayrılığa delâlet eder. Bu sebeple rüyada geceleyin çok uyanık kaldığını ve hiç uyuyamadığmı gören kimse, dostlarından ayrı düşer. UYANIKLIK: Kişinin rüyada kendisini uyanık bir halde görmesi, işlerinde doğru yolu gözetmesine, çirkin ve kötü şeylerden uzak durmasına ve ömrünün uzun olmasına delâlet …

Daha Fazla Oku »