TABİRLER
Ana Sayfa / V (Sayfa 4)

V

VAKIF

VAKIF: Bir kimsenin rüyada Allah rızası için malını vakfettiğini görmesi, kendisiyle Allah’a yaklaşacak mala, güzel amele, dünya ve ahirette itibarın artmasına, dinde salâha delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada kitap, ev veya bir mal vakfettiğini görmesi, günahtan halâs olmaya, hidayete, isminin şöhret bulmasına hayırlı bir evlada delâlet eder. Rüyada haram …

Daha Fazla Oku »

VAİZ

VAİZ: Kişinin rüyada vaiz görmesi, Kur’ân-ı Kerim, Sünnet veya bir şeyden öğüt ve nasihat almasına delâlet eder. Bazı kere de vaiz görmek, kendilerinden nasihat ve öğüt alınacak büyük kimselere ve nesnelere delâlet eder. Rüyada kendisini kürsü üzerinde vaaz ediyor görmek, izzet ve şerefe, iyi bir isimle anılmaya ve Sünnet-i Seniyye’ye …

Daha Fazla Oku »

VAHİY

VAHİY: bir kimsenin rüyada kendisine bilinen bir melek vasıtasıyla vahiy olunduğunu görmesi, izzet ve ikbale, şan ve şöhrete,. hayır ve nimete, mal ve refaha delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, ilim ve hikmete, din kuvvetine, güzel amele ve sıdka delâlet eder.

Daha Fazla Oku »

VAHDET

VAHDET: Rüyada teklik görmek, rüya sahibinin sanatın da, görüş ve tedbirinde zamanın teki olmasına delâlet eder.  Bazı kere de rüyada kendisini tek ve tenha bir halde görmek, perişan olmaya ve fakir düşmeye işarettir.  Yine rüyada bir yerde tek başına kaldığını görmek, meşakkat ve güçlüğe, üzüntü ve kedere, fakr-ü zarurete düşmeye …

Daha Fazla Oku »