İslami Otel Rezervasyon

 

 

EŞEK

 • Anıran bir eşek, değersiz bir kişi tarafından azarlanacağınız ve hakarete uğrayacağınız anlamına gelir. Eğer bir eşeğe bindiğinizi gördüyseniz, yabancı bir ülkeye yolculuk yapıp, çeşitli maceralar yaşayacaksınız. Dişi eşek geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir. Eşek büyük olursa, yüksekliktir. Güzel olursa sahibi için güzelliktir. Eşek eti yiyen kimse mal ve büyüklüğe erişir. Eşekten düştüğünü gören ise fakir olur. Eşek sütü içtiğini gören hafif bir hastalık geçirir. Ya da hastaysa iyileşir. Rüyada eşekten inmek veya eşeği satmak fakirliktir. Beyaz bir eşek görmek, son derece büyük mal varlığı ve servete işarettir.
 • Eşek anırması, bir haber ya da bir armağan alacağınızı haber verir.
 • Daniel'e (a.s.) göre: Merkep görmek ve özellikle de binmek, baht ve yüksek mevkiyle, merkeple ilgili olarak görülen iyi veya kötü her şey rüya sahibinin şansı ile tabir olunur.
 • Çin Simgeleri Sözlüğü'ne göre: "Çinlilere göre eşek, aptal bir hayvandır. (Budist rahiplere çoğu zaman 'kel kafalı eşek' olarak alay edilir ve kel kafalı rahip halk arasında çoğu zaman penize benzetilir."
 • Soozi Holberche'ye göre: "İnatçılık, yük taşımaya isteklilik."
 • Kirmani'ye göre: Bir merkep satın aldığını gören, bir hayır görür. Merkebinin bir gözünün kör olduğunu görenin işleri ve geçimi bozulur. Merkebinin kör olduğunu gören, malını kaybeder. Merkebinin kuyruğunun uzadığını görenin kendisine bağlı çok adamı olur.
 • Rüyada eşek görmek ve binmek devlet ve izzetin ziyadeliğine, eşek etini yiyen cahil bir adamdan hayır görür.
 • Eşeği kesmek fena bir iş görmeğe, eşekten düşmek ise zenginlikten fakirliğe işarettir.
 • Rüyada eşek sahibi olduğunu görmek, rüya sahibi için ailede herhangi bir ferdin cahil olarak yetişmesine işaret eder.
 • Bir kişinin rüyada eşek görmesi, hizmetçiye, çocuğa ve zevceye işarettir.
 • Bazı kere de" "Kendilerine Tevrat yükletilti de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan merkebin hali gibidir." (Cuma, 5) mealindeki âyetin işareti gereğin ce yolculuk veya ilme alâmettir.
 • Bazan da rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir.
 • Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik olduğunu görmesi, veya eşeğe binmesi, malın ve evladın kendisini ziynetlendireceğine delâlet eder.
 • Rüyada eşek sesi iyi değildir.
 • Bir kimsenin rüyada eşek sesi işitmesi, şer ve şiddetlere, zinadan olma çocuğa, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana çıkmasına delâlet eder. Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir.
 • Ibn-i Sîrîn hazretleri: Rüyada eşeği görmeyi diğer hayvanlardan üstün tutmuştur.
 • Eşeğin de siyahını tercih etmiştir.
 • Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet sahibi bir çocuğa işarettir.
 • Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamına alâmettir.
 • Rüyada eşek eti yediğini görmek, cahil bir kimseden tahmin edemeyeceği yardımın erişeceğine işarettir.
 • Rüyada dişi merkep görmek, daha da makbuldür.
 • Rüyada bilinmeyen eşek görmek, cahil, çok inat veya kâfir bir kimseye delâlet eder.
 • Rüyada eşeğe bindiğini, eşeğin de güzel güzel yürüdüğünü görmek, çalışma ve gayretinin güzelliğine işarettir.
 • Rüyada eşek pisliğini biriktirdiğini görmek de malın ve servetin çok artacağına delâlet eder.
 • Rüyada merkebin öldüğünü görmek, sahibinin ölümüne veya çok uzun ömürlü olmasına işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına alâmettir.
 • Yine rüyada dişi eşeğinin doğurduğunu görmek, rüya sahibine geçim kapılarının açılacağına delâlet eder.
 • Rüyada yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada bir eşeğe sahip olduğunu, veya onu bağladığını, yahut evine soktuğunu görmesi, Allah tarafından erişecek çok hayıra, üzüntü ve kederin gitmesine ve feraha delâlet eder.
 • Rüyada eşeğinin birçok kuyruğu olduğunu görmek, rızkın genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.
 • Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşeğini soktuğunu görmek, hayır ve ganimet ile tâbir olunur ve o adamın eline çok mal geçer. Bunun tersi, yaban eşeğe bindiğini görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve müslümanların cemaatinden ayrılmaya delâlet eder.
 • Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht ve ulûvv-i mertebeye delâlet eder. Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur.
 • Rüyasında kendi malı olan bir eşeği görene Allahü Teâlâ hayır kapılarını açar. Ve onu keder ve gamdan halâs eder.
 • Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, şu şekilde tâbir olunur:a) Baht,b) Devlet,c) Emrin yerine gelmesi, d) Baş olmak,e) Mal ve zevce, f) Hizmetçi,g) İzzet ve ikbâl, h) Mertebe
 • Ebu Saidü'l-Vaaz da şöyle demiştir: Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd ve gayretidir. Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir. Rüyasında kendisinin eşek haline geldiğini görmek, akrabadan gelecek zarara işarettir. Arkasına bir eşeğin bindiğini görmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.
 • Bir kimsenin rüyada dişi eşeğe bindiğini görmesi, hayır ve berekete delâlet eder.
 • Dişi merkebin hamile olduğunu görmek, ümit eylediği işin zuhuruna işarettir.

Anahtar Kelimeler

 • eşşek
 • rüyada eşşek
 • eşşek rüyada
 • rüyada eşşek görmek
 • eşşek görmek rüyada
 • merkep

En Sık Aranan Rüyalar


Rüyada Yemek Yapmak

Rüyada

Yemek Görmek

Rüyada Bebek Görmek

Rüyada

Bebek Görmek

Rüyada Ölü Görmek

Rüyada

Ölü Görmek

Rüyada Öldüğünü Görmek

Rüyada

Öldüğünü Görmek

Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada

Çocuk Görmek

Rüyada Kırmızı Görmek

Rüyada

Kırmızı Görmek

Rüyada Gelinlik Görmek

Rüyada

Gelinlik Görmek

Rüyada Yılan Görmek

Rüyada

Yılan Görmek

Rüyada Erkek Görmek

Rüyada

Erkek Görmek

Rüyada Beyaz Görmek

Rüyada

Beyaz Görmek

Rüyada Gelin Görmek

Rüyada

Gelin Görmek

Rüyada Balık Görmek

Rüyada

Balık Görmek

Rüyada Araba Görmek

Rüyada

Araba Görmek

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada

Deniz Görmek

Rüyada Altın Görmek

Rüyada

Altın Görmek

Rüyada Hamile Görmek

Rüyada

Hamile Görmek

 

 

 

Rattan Sandalye

Bodrum İslami Otel