İslami Otel Rezervasyon

 

 

EVLERE GİRMEK

 • Rüyada kendi evine adaletli bir devlet reisinin girdiğini görmek, o eve bereketin ve rahmetin inmesi ne ve adaletin meydana çıkmasına delâlet eder.
 • Yine bir eve, zâlim, cebbar, kahredici bir devlet reisinin indiğini görmek, o yerde fesat ve musibetlerin meydana gelmesine işarettir.
 • Bir müslümanın rüyada cennete girdiğini görmesi, Allah'ın izni ile cennete gireceğine delâlet eder. Bu rüya, o müslümanın nefsi için gönderdiği veya göndereceği hayrın kabul edildiğinin bir müjdesidir. Çünkü Allahu Teâlâ, cennet mukabilinde müminlerin mal ve canlarını satın aldığını beyân buyurmuştur.
 • Rüyada cehenneme girip sonradan cehennemden çıktığını görmek, rüya sahibinin tevbe etmesine işarettir.
 • Tevbe edemeden ötelere yolcu olursa, işi feci demektir.
 • Denilmiştir ki: Rüyada cehenneme girdiğini görmek, sıtma hastalığına, fakirliğe ve zindana delâlet eder. Çünkü sıtma hastalığı ateşli bir hastalıktır.
 • Fakirlik ve zindan da ateşten gömlek mesabesindedir.
 • Bir kâfirin rüyada cennete girdiğini görmesi, bâtıl dinini bırakıp Hak din olan İslâmı seçeceğine delâlet eder.
 • Bekâr, fakir, hasta kimselerin cennete girdiklerini görmesi, o hallerden kurtulacaklarına işarettir.
 • Bekâr evlenir, fakir zengin olur, hasta şifa bulur.
 • İsyankâr ve günahkâr bir kimsenin rüyada Mekke'ye girdiğini görmesi, günahına tevbe edeceğine ve sonunun hayırlı olacağına işarettir.
 • Kâfirin rüyada Mekke'ye girdiğini görmesi, Müslüman olacağına delâlet eder.
 • Yine rüyada Mekke'ye girmek, korkudan, şiddet ve musibetten emin olmanın alâmetidir. Çünkü orası emin beldedir.
 • Rüyada Hazret-i ibrahim'in makamına girdiğini görmek, izzet, ikbal ve şerefe, ilim ve takvaya delâlet eder.
 • Evlenmek isteyen bir kişinin rüyada Mescid-i Haram'a girdiğini görmesi, temiz, pâk ve güzel bir kadınla evleneceğine alâmettir.
 • Rüyada sokak, çarşı ve pazara girdiğini görmek, rızık için çalışmaya ve gayret göstermeye delâlet eder.
 • Rüyada cami ve mescitlere girmek, günahtan temizlenmeye; kiliseye ve havraya girmek dinde bozukluğa alâmettir.
 • Rüyada cennete girdiğini ve fakat cennetten dönmekten menedildiğini görmek, gurbette ebedî olarak kalmaya işarettir.

Benzer Rüyalar

Anahtar Kelimeler

 • rüyada evlere girmek
 • rüyada eve girdiğini görmek
 • rüyada evlere girdiğini görmek
 • rüyada kendi evine girdiğini görmek
 • rüyada bir eve girdiğini görmek

En Sık Aranan Rüyalar


Rüyada Yemek Yapmak

Rüyada

Yemek Görmek

Rüyada Bebek Görmek

Rüyada

Bebek Görmek

Rüyada Ölü Görmek

Rüyada

Ölü Görmek

Rüyada Öldüğünü Görmek

Rüyada

Öldüğünü Görmek

Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada

Çocuk Görmek

Rüyada Kırmızı Görmek

Rüyada

Kırmızı Görmek

Rüyada Gelinlik Görmek

Rüyada

Gelinlik Görmek

Rüyada Yılan Görmek

Rüyada

Yılan Görmek

Rüyada Erkek Görmek

Rüyada

Erkek Görmek

Rüyada Beyaz Görmek

Rüyada

Beyaz Görmek

Rüyada Gelin Görmek

Rüyada

Gelin Görmek

Rüyada Balık Görmek

Rüyada

Balık Görmek

Rüyada Araba Görmek

Rüyada

Araba Görmek

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada

Deniz Görmek

Rüyada Altın Görmek

Rüyada

Altın Görmek

Rüyada Hamile Görmek

Rüyada

Hamile Görmek

 

 

 

Rattan Sandalye

Bodrum İslami Otel