İslami Otel Rezervasyon

 

 

FİL

 • Hem para, hem itibar sahibi olacaksınız. İş ve özel hayatınızı kontrol edebiliyorsunuz.
 • Jung'a göre: Bir fil benliğin bir simgesi olabilir
 • Özellikle yerel din düşünürleri ya da ikonografiyle ilgilenenler için, fil içinizde varolan,amacınıza ulaşmanızı engelleyen şeyi ortadan kaldırma gücünü temsil edebilir. (Hindu fil tanrı olan Ganesha, büyük "engel kaldırıcı"dır.)
 • Fil sevgi, sadakat gibi olumlu nitelikleri ifade eder. Kendinize ya da etrafınızdakilere böyle olumlu duygulardan ne kadar verdiğinizi bir düşünün.
 • Bu hayvanların ayrıca güçlü bir sezgi kazandıran çok güçlü bir koklama duyuları vardır. Şu anda burnunuza nasıl kokular geliyor? Gelen koku kötü mü?
 • Doğal bir ibadet eğilimi. Plinius'a göre filler güneşe ve yıldızlara tapar ve göklere yakarır.
 • Eski Roma'da paraların üstüne merhametin gücünün göstergesi olarak fil resmi basılırdı. Etrafınızda sizden merhamet bekleyen biri mi var?
 • Hindistan'da fil bilgeliği simgeler. Fil biçimindeki akıl tanrısı Ganesha genellikle dans ederken resmedilmiştir.
 • Budistler beyaz fili ilgi, sevgi, nezaket, kendine hâkim olma ve dayanıklılığın simgesi olarak görürler. Düşünüz bu iyi özelliklerin içinizde gelişmesi gerektiğini anlatıyor olabilir. Oysa Batı kültüründe bu özellikler yararsız bir süs anlamına dönüştürülmüştür ve kendinize değer vermediğiniz ya da belirli bir konuda etkisiz kaldığınız şeklinde yorumlanabilir.
 • Çin'de: Basiret ve kişinin kendi, başkaları ya da bir durum üstündeki yetkisi. Yük almaktan korkmayın.
 • Modern simgelere göre: Pembe fil kendi duygularınız tarafından aldatıldığınızı gösterir. Böyle bir aldanış genellikle insanın kendisi tarafından yapılır (fazla alkol almak gibi).
 • Soozi Holberche'ye göre: "İnat. Aile,"
 • Ebu Sait El Vaiz'e göre: Fil rüyası, lanetlenmiş bir kimseyie delalet eder. Bir file bindiğini gören doğruluktan ayrılır.Bir rivayete göre, file bindiğini görmek kötü şöhret sahibi olmak anlamına gelir.
 • İbn-i Şirin'e göre:Rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören evlenir. Gündüz bindiğini gören, karısını boşar.
 • Rüyada file bindiğini görmek, hükümdara, devlet reisine ve mevki sahibi kimselerle beraber olmaya işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada Fil görmesi, heybetli, katı kalbli, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf bir hükümdara delâlet eder.
 • Rüyada bir file bindiğini veya ona mâlik olduğunu görmek, devlet reisine yakınlaşmaya ve ondan gelecek yüksek bir rütbeye alâmettir.
 • İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında gece vakti file bindiğini görmek, bir kadın ile izdivaç etmeye işarettir.
 • File gündüz bindiğini görmek de zevceden ayrılmaya veya hizmetçisini satmaya delâlet eder.
 • Bazı kere de ne şekilde olursa olsun file binmek, izzet, ikbal ve şerefe delâlet eder.
 • Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada fil görmek şu şekilde tâbir olunur:a) Acem Meliki,b) Hasedci bir adam, c) Kuvvetli erkek,d) Kan dökücü gaddar, e) Savaş ve düşmanlık
 • Kirmani de şöyle demektedir: Rüyada fil görmek, sultana, file binmek, yüksek makama, derisi, eti ve kemiği vesairesi de menfaat ve nimete delâlet eder.
 • Rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görmek, rüya sahibine hükümdar tarafından erişecek bir âfete işarettir.
 • Hasta kimsenin bu rüyayı görmesi, ölümü ile tâbir olunur.
 • Bir kimsenin rüyada filin hortumundan bir şey aldığını görmesi, sultandan gelecek helâl mala ve menfaata delâlet eder.
 • Denilmiştir: Rüyada görülen fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir meliktir.
 • Rüyada filin, kendisine hortumu ile vurduğunu görmek, hayır ve nimete delâlet eder.
 • Eğer file bindi ise yüksek makamlara tayin olunur. Rüyada filin pisliğinden bir şey aldığını görmek, bol mala ve zenginleşmeye delâlet eder.
 • Yine rüyada filin kendisine söz söylediğini görmek, melik tarafından erişecek büyük bir hayra alâmettir.
 • Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada Medine'den başka bir şehirde fil görmesi, sıkıntı ve feryada delâlet eder.
 • Fili nur şehri Medine'de görmek, bir sultana veya nimet sahibi bir kişiye, ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.
 • Nablusî (rh.a) demiştir ki: Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder. Yine fil, fazla sıkıntılara, yaramazlıklara ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya delâlet eder. Çünkü fil meşakket ve zahmetle dünyaya gelir.
 • Rüyada filin koşarak kendi arkasına düştüğünü ve onu sürdüğünü görmek, devlet başkanı tarafındadn erişecek bir zarara delâlet eder.
 • Filin kendisini yakaladığını görmek, düşmandan gelecek musibet ve zarara işarettir.
 • Kadınların rüyada fil görmelerinde hayır ve bereket yoktur.

Anahtar Kelimeler

 • fil
 • rüyada fil
 • rüyada fil görmek
 • rüyada filin üstünde kendini görmek
 • rüyada fili beslediğini görmek
 • rüyada filin su içtiğini görmek

En Sık Aranan Rüyalar


Rüyada Yemek Yapmak

Rüyada

Yemek Görmek

Rüyada Bebek Görmek

Rüyada

Bebek Görmek

Rüyada Ölü Görmek

Rüyada

Ölü Görmek

Rüyada Öldüğünü Görmek

Rüyada

Öldüğünü Görmek

Rüyada Çocuk Görmek

Rüyada

Çocuk Görmek

Rüyada Kırmızı Görmek

Rüyada

Kırmızı Görmek

Rüyada Gelinlik Görmek

Rüyada

Gelinlik Görmek

Rüyada Yılan Görmek

Rüyada

Yılan Görmek

Rüyada Erkek Görmek

Rüyada

Erkek Görmek

Rüyada Beyaz Görmek

Rüyada

Beyaz Görmek

Rüyada Gelin Görmek

Rüyada

Gelin Görmek

Rüyada Balık Görmek

Rüyada

Balık Görmek

Rüyada Araba Görmek

Rüyada

Araba Görmek

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada

Deniz Görmek

Rüyada Altın Görmek

Rüyada

Altın Görmek

Rüyada Hamile Görmek

Rüyada

Hamile Görmek

 

 

 

Rattan Sandalye

Bodrum İslami Otel